Ratownicy medyczni

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych jest narzucone Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi  każdy ratownik medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach, zbierając punkty edukacyjne. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za spełniony w przypadku uzbierania przez ratownika medycznego 200 pkt. edukacyjnych w pięcioletnim okresie edukacyjnym. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się 1 stycznia 2008 roku. W ramach przedmiotowego doskonalenia obowiązkowe jest odbycie co najmniej jednego kursu doskonalącego dla ratowników, za który uzyskuje się 120 pkt. edukacyjnych. Pozostałe 80 pkt. należy uzyskać  w innych formach doskonalenia. Należy pamiętać jednak, iż punkty uzbierane ponad obligatoryjne 200 nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.


Czas publikacji:2011-03-28 12:51