Lekarze

Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C. realizuje doskonalenie zawodowe lekarzy w ramach zaawansowanych kursów certyfikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association).

Decyzją Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C. zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w ramach kursów:


ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support

Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie u Dorosłych

PALS – Pediatric Advanced Life Support

Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie u dzieci

Po pozytywnym ukończeniu kursu ACLS lub PALS lekarz otrzymuje 16 punktów edukacyjnych oraz zaświadczenie o uzyskaniu punktów edukacyjnych, a także certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association).

Kursy organizowane są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.


Czas publikacji:2011-03-28 12:50