Pielęgniarki i Położne

Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych s.c. w 2011 r. uzyskało na okres 3 lat akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na organizację kursów dokształcających dla pielęgniarek i położnych.

Akredytowane kursy dokształcające: 

- Zaawansowane Zabiegi Ratujące Życie u Osób Dorosłych

- Zaawansowane Zabiegi Ratujące Zycie u Dzieci 


Czas publikacji:2011-04-04 14:58