Dyspozytorzy medyczni

Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych jest narzucone Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi każdy dyspozytor medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego w dwóch formach. Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za spełniony w przypadku odbycia przez dyspozytora medycznego jednego kursu doskonalącego oraz jednego seminarium w trzyletnim okresie edukacyjnym. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się
1 stycznia 2008 roku. 

Organizator kształcenia jest zobowiązany spełnić określone wymogi kadrowe oraz sprzętowe, jak również musi być wpisany do rejestru ośrodków uprawnionych do prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Organizator kształcenia dokonuje wpisów do kart doskonalenia zawodowego.

Oferta CDZKM zawiera dwa szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego:

1. Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych
2. Seminarium dla dyspozytorów medycznych

 


Czas publikacji:2011-04-14 20:32