Kurs doskonalący

Czas trwania kursu - 48 godzin (6 dni) program kursu składa się z 15 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych i 3 godziny egzamin sprawdzający. Przed kursem kursanci otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe.

Centrum Doskonalenia Zawodowego Kadr Medycznych S.C. jest ośrodkiem akredytowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a kurs jest realizowany zgodnie z aktualnym programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych.

Kurs składa się z pięciu głównych modułów tematycznych:

1. Zagadnienia prawne 
2. Medyczne czynności ratunkowe u osób dorosłych 
3. Medyczne czynności ratunkowe u dzieci 
4. Medyczne czynności ratunkowe w urazach 
5. Postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach 

 

Zakres tematyczny kursu: 

• System ratownictwa medycznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
• Jednostki współpracujące z systemem oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa 
• SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady współpracy w dzień i w nocy 
• Łączność, podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy oraz zasady korespondencji radiotelefonicznej 
• Farmakoterapia w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) u osób dorosłych i u dzieci 
• Farmakoterapia w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego u osób dorosłych i u dzieci 
• Podstawy wentylacji mechanicznej 
• Podstawowe czynności resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci 
• Zaawansowane czynności resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci 
• Podstawy EKG i rozpoznawanie rytmów 
• Defibrylacja manualna oraz automatyczna 
• Algorytmy postępowania w NZK (VF,VT,PEA,Asystolia) u osób dorosłych i u dzieci 
• Bezprzyrządowe sposoby udrażniania dróg oddechowych 
• Przyrządowe udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych i u dzieci (rurka u-g i n-g, LMA, LT, combitube, konikopunkcja) 
• Intubacja dotchawicza u osób dorosłych i u dzieci 
• Wkłucia doszpikowe 
• Unieruchamianie poszkodowanego oraz opieka podczas transportu 
• Segregacja medyczna TRIAGE 
• Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych 
• Zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof 
• Zadania i rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego 
• Zasady koordynacji działań na szczeblu województwa i kraju 
• Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego oraz poszkodowanego

 

Zajęcia praktyczne są zorganizowane tak, aby na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 10 kursantów. Wysokiej klasy sprzęt szkoleniowy (defibrylatory terapeutyczne, manekiny ALS – symulatory pacjentów) umożliwia pełną symulację różnych przypadków oraz wykonanie wszystkich niezbędnych medycznych czynności ratunkowych. Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje wpis do karty przebiegu doskonalenia zawodowego - 120 punktów edukacyjnych oraz certyfikat ukończenia kursu.


Czas publikacji:2011-04-14 20:53