BLS FA - Basic Life Support First Aid

Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie z elementami pierwszej pomocy

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zarówno związanych, jak i nie związanych zawodowo z medycyną. Polecamy ten kurs szczególnie dla firm, instytucji, szkół oraz osób prywatnych. Podczas kursu nabędą Państwo umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bezpiecznego i skutecznego wykorzystania - powszechnego już w Polsce - Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED) oraz postępowania w najczęściej zdarzających się innych stanach zagrożenia życia. W zakres kursu wchodzą zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz ćwiczenia praktyczne na wysokiej jakości sprzęcie szkoleniowym z wykorzystaniem Automatycznych Zewnętrznych Defibrylatorów (AED).

Czas trwania kursu: 8 godzin

Program kursu zawiera następujące tematy:

1. Wykład:
• bezpieczeństwo własne – środki ochrony osobistej 
• bezpieczeństwo miejsca wypadku 
• nagłe zatrzymanie krążenia - przyczyny, objawy, postępowanie 
• Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (AED) 
• postępowanie w udarach, cukrzycy, omdleniach, urazach, porażeniach prądem, ukąszeniach, podtopieniach, zadławieniach, bólach w klatce piersiowej

 

2. Ćwiczenia praktyczne:
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych 
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci 5-7 lat 
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt 
• zastosowanie defibrylatora AED 
• pozycja bezpieczna 
• zadławienia

 

Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association).


Czas publikacji:2011-04-15 12:29