Seminarium dla dyspozytorów medycznych

Seminarium dla dyspozytorów medycznych jest 8 godzinnym jednodniowym szkoleniem w ramach doskonalenia zawodowego

Ramowy program seminarium:

1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy - regulacje prawne.

2. Udzielanie pierwszej pomocy przez telefon.

3. Schemat przyjęcia wezwania - omówienie na podstawie nagrań z rejestratora rozmów.

4. Rola i zadania dyspozytora medycznego w zdarzeniu o charakterze masowym

5. Kierujący akcją Medycznych Czynności Ratunkowych

Po odbyciu seminarium dyspozytor medyczny uzyskuje wpis do karty przebiegu doskonalenia zawodowego oraz certyfikat ukończenia szkolenia.


Czas publikacji:2011-04-15 15:38