Kontakt

Centrum Doskonalenia Zawodowego
Kadr Medycznych s.c.

tel: +48 91 85 22 112

biuro@cdzkm.pl