Warsztaty - urazy

Warsztaty szkoleniowe z zakresu postępowania przedszpitalnego w urazach stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Program warsztatów skonstruowany jest w sposób umożliwiający wdrożenie nabytej wiedzy teoretycznej z poszczególnych modułów tematycznych na kolejnych ćwiczeniach praktycznych. Uczestnik nabywa umiejętności zastosowania zaawansowanych algorytmów postępowania przedszpitalnego w urazach. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt do symulacji i pozoracji. 

Czas trwania warsztatów: 20 godzin (2dni)

Program warsztatów obejmuje:

1. Wykłady:

• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz przepisy wykonawcze (prawa i obowiązki ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, doskonalenie zawodowe)

• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

• Oparzenia

• Pourazowe zatrzymanie krążenia

• Urazy u dzieci

• Wstrząs

2. Ćwiczenia praktyczne:

• Badanie urazowe

• Użycie kołnierza, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego

• Intubacja dotchawicza w urazach

• Bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych

(worek samorozprężalny, rurki ustno i nosowo- gardłowe, wysunięcie żuchwy)

• Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych

(LMA- maska krtaniowa,LT – rurka krtaniowa, Combitube)

• Intubacja dotchawicza w urazach

• Drogi podaży leków – dożylna i doszpikowa

• Postępowanie oraz zabezpieczenie w urazach: brzucha, klatki piersiowej, głowy, kręgosłupa, miednicy

• Odma prężna, krwiak opłucnej, tamponada serca, ciało obce

• Symulacje zdarzeń – urazy wielonarządowe

CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Warsztaty kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego 20 pkt. edukacyjnych.


Czas publikacji:2011-04-17 12:01