Zaawansowane zabiegi ratujące życie u dzieci

Kurs posiada akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych

Kurs dokształcający skierowany do pielęgniarek. Program kursu złożony jest z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Kursant nabywa umiejętności rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia u dzieci w każdej grupie wiekowej, wykorzystania zaawansowanych technik ratowniczych, ale również współdziałania w dwuosobowym zespole zarówno jako członek zespołu, jak i jego lider. Podczas kursu wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt do symulacji (manekiny ALS, symulatory pacjentów - dziecko, niemowlak, itd), który umożliwia wyreżyserowanie niezliczonej liczby scenariuszy sterowanych komputerowo i zmieniających się w zależności od wdrożonych działań ratowników, jak również pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych medycznych czynności ratunkowych. Kurs jest prowadzony zgodnie z najnowszymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Czas trwania kursu: 16 godzin (2 dni)

Program kursu obejmuje:

1. Wykłady:

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (niemowlęta i dzieci)

• Szybka ocena wstępna

• Zabezpieczenie dróg oddechowych – wstępne i ostateczne

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodków

• Rozpoznawanie rytmów, wstrząs – mechanizmy powstawania i leczenie

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - VF/VT, Asystolia/PEA

• Farmakoterapia, zaburzenia rytmów- częstoskurcze stabilne i niestabilne, sytuacje szczególne

2. Ćwiczenia praktyczne:

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED

• Zaburzenia oddychania, bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych

• Intubacja dotchawicza

• Alternatywne metody przyrządowego udrażniania dróg oddechowych (LMA,LT)

• Drogi podaży leków – dożylna i doszpikowa

• Elektroterapia – defibrylacja, stymulacja, kardiowersja

• Scenariusze - VF/VT, Asystolia , PEA ,sytuacje specjalne

Kursy organizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Materiały dydaktyczne dla uczestników przekazywane są przed rozpoczęciem kursu!

Kursanci po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat PALS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association).


Czas publikacji:2011-04-17 12:40