ACLS - Advanced Cardiovascular Life Support

Program kursu złożony jest z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Kursant nabywa umiejętności rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia, wykorzystania zaawansowanych technik ratowniczych, ale również współdziałania w dwuosobowym zespole zarówno jako członek zespołu, jak i jego lider. Podczas kursu wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt do symulacji(manekiny ALS, symulatory pacjentów), który umożliwia wyreżyserowanie niezliczonej liczby scenariuszy sterowanych komputerowo i zmieniających się w zależności od wdrożonych działań ratowników, jak również pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych medycznych czynności ratunkowych. Kurs jest prowadzony zgodnie z najnowszymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Czas trwania kursu: 16 godzin (2 dni)

Program kursu obejmuje:

1. Wykłady:

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - VF/VT, Asystolia, PEA

• Zaburzenia rytmów- bradykardia, częstoskurcze stabilne i niestabilne

• Ostre zespoły wieńcowe, udar mózgu, sytuacje szczególne

2. Ćwiczenia praktyczne:

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – BLS AED

• Zaburzenia oddychania, bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych

• Ocena chorego

• Elektroterapia – defibrylacja, stymulacja, kardiowersja

• Scenariusze - VF/VT, Asystolia, bradykardia, częstoskurcze

Kursy organizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez klienta. CDZKM S.C. zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu.

Materiały dydaktyczne dla uczestników przekazywane są przed rozpoczęciem kursu!

Po odbyciu i pozytywnym zaliczeniu kursu ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support lekarze otrzymują 16 punktów edukacyjnych.

Kursanci po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat ACLS Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association).


Czas publikacji:2011-04-20 23:03