Seminarium - Segregacja

Seminarium dla ratowników medycznych - Segregacja Medyczna w Warunkach Pozaszpitalnych

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące segregacji medycznej w warunkach pozaszpitalnych na podstawie dwóch najpopularniejszych schematów: S.T.A.R.T. - Simple Triage And Rapid Treatment i SIEVE - SITO.

Program szkolenia:

Bezpieczeństwo własne

Segregacja medyczna schemat S.T.A.R.T

Segregacja medyczna schemat SIEVE

Zasady segregacji wtórnej

Sprzęt do segregacji medycznej

Definicje:

- katastrofa

- wypadek masowy

- wypadek mnogi

Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych

Rola i zadania ratownika medycznego podczas akcji ratowniczej

Utrzymywanie stałej łączności z dyspozytorem medycznym

Zasady korespondencji radiowej podczas akcji ratowniczej

Podział obowiązków na miejscu zdarzenia masowego

Segregacja medyczna

Zasady współpracy ze służbami obecnymi na miejscu wypadku masowego

Dokumentacja medyczna


Czas publikacji:2011-05-16 15:43