Warsztaty - Kardiologia

Warsztaty szkoleniowe "Kardiologia w ratownictwie medycznym" stanowią jedną z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które narzuca Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Program warsztatów skonstruowany jest w sposób umożliwiający wdrożenie nabytej wiedzy teoretycznej z poszczególnych modułów tematycznych na kolejnych ćwiczeniach praktycznych. 

Czas trwania warsztatów: 16 godzin (2dni)

Program warsztatów obejmuje 6 części tematycznych:

1. EKG

2. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

3. OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE

4. ZAWAŁ STEMI

5. ZAWAŁ SERCA NSTEMI

6. NIESTABILNA CHOROBA WIEŃCOWA

Szczegółowy zakres tematyczny uczestnik otrzymuje po dokonaniu płatności.

Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalne materiały dydaktyczne zawierające najważniejsze zagadnienia z zakresu kardiologii.

Za udział w warsztatach uczestnik otrzymuje certyfikat oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego 16 pkt. edukacyjnych.


Czas publikacji:2011-05-16 15:42