Angielski w ratownictwie

Angielski w ratownictwie - English in medical practice

Kurs kierowany jest do osób związanych zawodowo z medycyną: lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarek. Program kursu został skonstruowany w taki sposób aby każdy kursant przełamał barierę w kontakcie z pacjentem posługującym się językiem angielskim. Podczas kursu, uczestnicy nabędą umiejętność posługiwania się podstawowymi zwrotami niezbędnymi do sprawnego komunikowania się z osobami mówiącymi w języku angielskim.

W zakres kursu wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne polegające na nauce poprawnej wymowy słów i zwrotów. Do kursu opracowane zostały profesjonalne, audiowizualne materiały dydaktyczne, na które składa się słowniczek oraz film instruktażowy przedstawiający poprawną wymowę wszystkich zwrotów. W słowniczku znajduje się 60 gotowych zwrotów oraz 130 słówek dotyczących między innymi: najczęściej występujących objawów, alergii, przyjmowanych leków jak również zwrotów grzecznościowych oraz pytań i odpowiedzi z zakresu medycyny i ratownictwa.

Materiały dydaktyczne udostępniane są po zamknięciu listy uczestników.

Kurs trwa 8 godzin.

Złożony jest z dwóch części:

  1. Indywidualne ćwiczenia wymowy.
  2. Ćwiczenia wymowy oparte na gotowych scenariuszach.


Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Ratownicy medyczni otrzymują 8 pkt edukacyjnych.


Czas publikacji:2011-10-05 10:33