Seminarium - Sytuacje szczególne

Seminarium dla ratowników medycznych - Sytuacje szczególne w ratownictwie.
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące wybranych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do szkolenia udostępniane są audiowizualne materiały dydaktyczne.
Szkolenie trwa 8 godzin (jeden dzień)
Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat oraz 8 punktów edukacyjnych.


Program szkolenia:

 1. Anatomia skóry
 2. Oparzenia
  - przyczyny
  - rodzaje
  - ocena stopnia oparzenia
  - postępowanie
  - resuscytacja płynowa
 3. Zatrucia
  - drogi wchłaniania
  - objawy
  - rozpoznanie
  - identyfikacja trucizny
  - postępowanie
 4. Hipotermia
  - mechanizmy utraty ciepła
  - patofizjologia w hipotermii
  - objawy
  - postępowanie
 5. Poród
  - fizjologia
  - postępowanie z podziałem na okresy porodu
  - zestaw porodowy
  - zaopatrzenie noworodka
 6. Urazy u ciężarnej
  - oderwanie łożyska
  - pęknięcie macicy
  - objawy
  - rozpoznanie
  - postępowanieCzas publikacji:2012-03-12 14:48