Seminarium - Interna w ratownictwie

Seminarium dla ratowników medycznych - Interna w ratownictwie.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące wybranych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szkolenie trwa 8 godzin (jeden dzień)

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat oraz 8 punktów edukacyjnych.

Program szkolenia:

 1. Udar
  - patofizjologia
  - podział
  - objawy w zależności od rodzaju udaru
  - rozpoznanie
  - postępowanie 

 2. Wstrząs
  - patofizjologia
  - podział
  - objawy
  - rozpoznanie postępowanie w zależności od rodzaju wstrząsu

 3. Anafilaksja
  - patofizjologia
  - rozpoznanie
  - postępowanie 

 4. Astma
  - definicja
  - podział
  - patofizjologia
  - objawy
  - rozpoznanie
  - postępowanie

 5. Obrzęk płuc
  - patofizjologia
   -objawy
  - rozpoznanie
  - postępowanie

 6. Cukrzyca
  - patofizjologia
  - objawy
  - rozpoznanie
  - postępowanie 


Czas publikacji:2012-06-15 12:17