Warsztaty - Poród poza salą porodową

Szkolenie dedykowane dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych.
Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące postępowania z kobietą ciężarną zarówno w warunkach pozaszpitalnych jak i szpitalnych poza salą porodową. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Podczas szkolenia kursanci zapoznają się z praktycznym podejściem do kobiety ciężarnej a dzięki nowoczesnemu symulatorowi porodu mają możliwość ćwiczeń czynności które są rzadkością w codziennej pracy.

Szkolenie prowadzone jest przez instruktora z kilkunastoletnim doświadczeniem na sali porodowej.
Grupy szkoleniowe są dobrane w sposób umożliwiający ćwiczenie wszystkim kursantom.
Szkolenie trwa 8 godzin (jeden dzień).
Do szkolenia udostępniane są audiowizualne materiały dydaktyczne.
Po ukończeniu szkolenia każdy kursant otrzymuje certyfikat.
Po ukończeniu szkolenia ratownik medyczny otrzymuje 8 punktów edukacyjnych.

Program szkolenia:

Teoria

 1. Podstawy anatomii i fizjologii
  - narząd rodny kobiety
  - budowa miednicy kostnej
 2. Rozpoznanie ciąży
  - wywiad
  - objawy odczuwalne
  - objawy obiektywne pewne
  - metody rozpoznania ciąży
 3. Poród fizjologiczny
  - okresy porodu
  - objawy rozpoczynającego się porodu
  - schemat przyjęcia porodu fizjologicznego 
 4. Poród miednicowy
  - schemat przyjęcia porodu miednicowego
 5. Poród patologiczny (przedwczesny)
  - schemat przyjęcia porodu przedwczesnego
 6. Opieka poporodowa
 7. Stany nagłe w okresie okołoporodowym
  - krwotoki przedporodowe
  - krwotoki wczesne poporodowe
  - stan przed rzucawkowy
  - rzucawkowy
  - wypadnięcie pępowiny
 8. Badanie wewnętrzne - schemat
Ćwiczenia
 1. Poród fizjologiczny 
 2. Poród patologiczny
 3. Badanie wewnętrzne


Czas publikacji:2012-07-03 14:13